foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Gen. J.Bema w Kamyku

Nasza szkoła wespół z Gimnazjum w Przyrowie organizuje 3- dniową Szlakiem Piastowskim.

Ramowy program wycieczki:

 

1 dzień:

Zbiórka uczestników. Odjazd autokaru w kierunku Biskupina.

Podczas wycieczki zwiedzimy z przewodnikiem m.in.

    a) Biskupin- najbardziej znany w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny, ma terenie którego w wyniku badań wykopaliskowych w 1934 r. odkryto zachowane konstrukcje drewniane osiedla obronnego kultury łużyckiej przed ponad 2700 lat - Muzeum Archeologiczne.

     b) Gniezno- Stare Miasto, katedrę gotycką ze srebrną trumną z reliktami św. Wojciecha i romańskimi Drzwiami Gnieźnieńskimi z XII w.

     c) Muzeum Początków Państwa Polskiego- zwiedzanie rozpoczynamy od nowej wystawy-,,Początki państwa polskiego'' to multimedialna ekspozycja, która liczy ponad 500 eksponatów, pokazuje narodziny państwa polskiego w trzech modułach: Państwo, Źródła i Kultura, a w jej narrację wprowadzono filmy w technice 3D.

     d) Ostrów Lednicki- zespół osadniczy z X-XI wieku leżacy na wyspie jeziora Lednieckiego, pomiędzy Gnieznem a Poznaniem. Był jednym z ważniejszych ośrodków monarchii piastowskiej. To właśnie tutaj w 966 r. najprawdopodobniej Mieszko I przyjął chrzest.

     e) Pola Lednickie- miejsce corocznych spotkań młodzieży Lednica 2000.

   Przejazd do Poznania na miejsca zakwaterowania, obiadokolacja -nocleg.

 

2 dzień:

Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie m.in. jedynej z licznych niegdyś wysp na Warcie - Ostrowa Tumskiego. Ostrów Tumski to siedziba władców z czasów, gdy Polska była jeszcze krajem pogańskim i zarazem kolebką polskiej państwowości. Wybudowano tu pierwszą w kraju katedrę - Bazylikę archikatedralną Św. Św. Piotra i Pawła w której podziemiach odnaleziono stację misyjną z basenem chrzcielnym, niektórzy twierdzą, że to tutaj w 966 r. miał miejsce chrzest Polski. Przeprowadzone zostaną dla dzieci zajęcia edukacyjne/ w sali  warsztatowej)- projekt Chrzest 966 - Brama Poznania. Następnie zwiedamy Stare Miasto z symbolem Poznania - ,,poznańskimi koziołkami'', ozdabiającymi renesansowy ratusz; Obiad, dalsze zwiedzanie: Palmiarnia, Zamek Cesarski, ogród botaniczny, Plac Górków, Kościół św. Stanisława(jedyne w Polsce bogate zdobienia w stylu baroku triumfującego). Ciąg dalszy jutro...

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved