foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. J.Bema w Kamyku

 

Od 1 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kamyku w ramach unijnego projektu „Szkoła Eksperymentu”.

Realizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, niemieckiego, chemii, fizyki, matematyki, zajęcia z pedagogiem i doradcą zawodowym oraz zajęcia rozwijające zainteresowania młodzieży i umiejętność uczenia się. Projekt ten zaplanowany jest na dwa lata w czterech gminnych szkołach. Dzięki unijnemu dofinansowaniu uczniowie mogą korzystać z wielu wartościowych i pomagających w nauce przyrządów i materiałów dydaktycznych. Te najcenniejsze to tablice multimedialne, laptopy, teleskop, najnowszej generacji lustrzanka cyfrowa firmy Canon. Nauczyciele z zadowoleniem wykorzystują nowe pomoce dydaktyczne, różne ciekawe gry dydaktyczne, m. in. nowy szkielet człowieka naturalnych rozmiarów, mikroskopy z preparatami, globusy podświetlane, siłomierze, materiały do doświadczeń chemiczno-fizycznych i geograficznych, które służą uatrakcyjnieniu nauki. Uczniom bardzo podobają się nowe formy nauki. Po zadaniu pytania „Co sądzisz o zajęciach pozalekcyjnych?” wszyscy zapytani bez wahania odpowiadali „Super!”, „Wiele się nauczyłem.” oraz „Dzięki temu dowiedziałam się czegoś o sobie i swojej pasji.” Wiemy, że zajęcia te pozwalają nam rozwijać podstawowe umiejętności tak zwane kompetencje kluczowe, które ułatwiają rozwój osobisty, prowadzą do samorealizacji oraz osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym, w przyszłości dają możliwość odnalezienia się na rynku pracy. Coraz bardziej rozumiemy, że kompetencja jest kombinacją wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Jesteśmy coraz bardziej świadomi faktu, że proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie.

 

 

 

Lena Kucharska uczennica klasy VII SP w Kamyku

 

 

 

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved