foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. J.Bema w Kamyku

Ile ważą szkolne tornistry?

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Akcja edukacyjna MEN, inauguruje projekt mający na celu zapobieganie zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich plecaków.

Od 1 października w woj. śląskim, podobnie jak w całym kraju, odbywa się Miesiąc ważenia tornistrów. Jest to akcja edukacyjna zainicjowana przez MEN, realizowana przez inspekcję sanitarną                  z udziałem przedstawicieli kuratoriów oświaty. W wybranych 106 szkołach podstawowych w woj. śląskim zostanie ona przeprowadzona, także w naszej szkole. Przypominam wszystkim uczniom              o pozostawianiu podręczników i innych materiałów w szafkach. Nauczyciele przy realizowaniu podstawy programowej podczas zajęć korzystają z tradycyjnych podręczników ale również z zasobów internetu,  w tym m.in. bezpłatnych materiałów edukacyjnych, a także e-podręczników.  

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała jest jednym z warunków właściwego rozwoju fizycznego dziecka. Ciężkie tornistry mogą przyczynić się do niewłaściwej postawy, bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc. Cel Ogólnopolskiego Dnia Tornistra to zwrócenie uwagi na edukację prozdrowotną ukierunkowaną na profilaktykę wad postawy. Według wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego tornister powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, a jego ciężar – być rozłożony symetrycznie. Cięższe rzeczy należy umieścić na dnie, a lżejsze – wyżej. Zaleca się, by tornister miał równe, szerokie szelki, których długość umożliwi uczniowi jego swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie plecaka do pleców. Doradza się również dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej. Tornister należy nosić na obu ramionach.

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved