foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. J.Bema w Kamyku

ADOPCJA SERCA

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej Szkoły postanowili włączyć się w akcję organizowaną przez wspólnotę misyjną Sióstr Boromeuszek mającą na celu otoczenie opieką dziecka, które znalazło się w trudnej życiowej sytuacji.

Naszą wybranką została pochodząca z Zambii sympatyczna 8-latka Mercy Ngoma. Jej rodzina mieszka kilkadziesiąt kilometrów od Chilangi, w której znajduje się misja prowadzona przez siostry zakonne. Dziecko musi zamieszkać w internacie, by móc podjąć naukę, która umożliwi jej lepszy start w życiu.

Jako Szkoła podjęliśmy długoterminowe zobowiązanie finansowego wsparcia Mercy. Roczny koszt utrzymania dziecka (opłata za szkołę, ubiór, podręczniki i przybory) wynosi 150 $. Zbiórkę w wysokości 3 zł od osoby organizować będziemy dwa razy w roku szkolnym – w marcu i w listopadzie. Wpłat można dokonywać u wychowawców poszczególnych klas.

Mercy
Mercy

Dziękujemy za zrozumienie i okazane serce.

Społeczność szkolna

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej

www.adopcjaserca.org/index.php/misja-w-chilandze


Czytaj więcej: ADOPCJA SERCA

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved