foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. Józefa Bema w Kamyku

Dziennik elektroniczny umożliwia zadanie pracy domowej uczniom poprzez funkcję  - Zadanie Domowe.

W przejrzysty sposób widać kiedy praca domowa była przez nauczyciela zadana i oczekiwany termin jej wykonania.

Praca domowa może być zadana na 2 sposoby: 

1) ogólne polecenie wykonania bez wysyłania rozwiązania,

2) polecenie wykonania i odesłania rozwiązania poprzez dziennik elektroniczny za pomocą załącznika.

Uczeń może wysłać plik dwukrotnie - raz wysłać, drugi raz zaktualizować, w przypadku pomyłki. 

Odesłanie/wysłanie rozwiązania może wykonać jedynie uczeń ze swojego konta uczniowskiego. Rodzic ze swojego konta może tylko i wyłącznie podejrzeć zadaną pracę domową. 

Poniżej zrzuty ekranu pokazujące jak wygląda interfejs pracy domowej na koncie ucznia.


Warto zwrócić uwagę na zakres dat - jeśli wyskoczyła nam ikonka informująca, że jest zadana nowa praca domowa a jej nie widać na liście, może to oznaczać, że nauczyciel zadał pracę domową na przyszły tydzień.

Po wybraniu opcji wyślij rozwiązanie pokaże się następujące okno umożliwiające przesłanie pliku z Waszego komputera. Są tam wypisane ograniczenia dotyczące formatów przesyłanych plików oraz maksymalnego rozmiaru pliku. 


 

Login dziecka jest taki sam jak rodzica tyle, że z literką u na końcu.

Resetowanie hasła konta dziecka przez rodzica opisałam w poprzednim artykule. LINK

Aktualizacja: Znalazłam artykuł ze strony Librusa LINK

Konto rodzica umożliwia resetowanie (wygenerowanie nowego) hasła dla swojego dziecka.

Po zalogowaniu się na konto rodzica wybieramy z górnego paska Uczeń->Informacje->Generuj nowe hasło. Na tym formularzu widoczny jest również login ucznia.


 

Informujemy, że w przypadku kiedy rodzic bądź uczeń zapomni loginu do dziennika elektronicznego, można go uzyskać w sekretariacie szkoły po wylegitymowaniu się dowodem tożsamości.

Jeśli użytkownik nie wprowadził swojego adresu e-mail na koncie dziennika elektronicznego przez co nie może skorzystać z opcji resetowania hasła - można poprosić pracownika sekretariatu szkoły o wygenerowanie nowego hasła.

 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved