foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. J.Bema w Kamyku

Logowanie się do dziennika elektronicznego firmy Librus.

W przeglądarce internetowej wpisać adres zgodny z tym podanym na kartce ze szkoły. Na dzień tworzenia tej instrukcji jest to rodzina.librus.pl. Powinniśmy zostać przeniesieni na witrynę jak na obrazku poniżej. Wybieramy z menu rozwijanego poz. Zaloguj (strzałka nr 2 na obrazku). Otworzy się strona logowania (obrazek nr2)

 


Czytaj więcej: Logowanie do dziennika elektronicznego i ustawienia