Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020

z dnia 6 maja 2020 r.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

w PRZEDSZKOLU GMINNYM w Kamyku

                            w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                           

im. gen. J. Bema w Kamyku

lista kandydatow zakwalifikowanych do przedszkolajpg
lista kandydatow zakwalifikowanych do przedszkolajpg
 
Zakwalifikowanie kandydata do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranego przedszkola, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu) w terminie od 06 kwietnia 2020r. do 17 kwietnia 2020 r. -  załącznik 1 
Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
potwierdzenie woli.przedszkole
potwierdzenie woli.przedszkole