Kamyk, dn. 17.06.2021r.WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO w KAMYKU

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. gen. Józefa Bema w Kamyku

w roku szkolnym 2021/2022

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku informuje,

że na podstawie złożonych wniosków wszystkie dzieci

zostały przyjęte do Przedszkola Gminnego w Kamyku.

Szanowni Rodzice informujemy, iż Przedszkole Gminne w Kamyku dyżur wakacyjny będzie pełniło od 01.08.2021r. do 31.08.2021r.

 

Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły do 18 czerwca 2021r.

 

załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny