WYNIKI REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO w KAMYKU
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. gen. Józefa Bema  w Kamyku
w roku szkolnym 2021/2022
 
    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku informuje, że na podstawie złożonych wniosków wszystkie dzieci zostały przyjęte do Przedszkola Gminnego w Kamyku.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku informuje, że na podstawie złożonych wniosków wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do przedszkola.
 
 
Zakwalifikowanie kandydata do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranego przedszkola, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu) w terminie od 06 kwietnia 2021r. do 13 kwietnia 2021 r. -  załącznik 1 

Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją  z dalszego procesu rekrutacji.

załącznik 1

załącznik 1 - plik pdf