WYNIKI REKRUTACJI
DO  I  KLASY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM im. gen. Józefa Bema w Kamyku
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 
 
    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku informuje, że na podstawie złożonych wniosków wszystkie dzieci zostały przyjęte do I klasy szkoły podstawowej.