29 kwietnia i 2 maja br. są- w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica w tych dniach pracuje w godzinach 7.30-16.00.