foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. J.Bema w Kamyku

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 02.09.2019 o godzinie 9.00 w budynku szkoły, poprzedzone mszą świętą  w kościele godzinie 8.00.

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego rozpocznie się akcją „Przerwany marsz…”, polegającą na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

Zachęcamy, aby 2 września 2019 r., podczas dni upamiętniających  80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w danym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progu szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

Akcja „Przerwany marsz...” jest próbą stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież naszej szkoły oraz społeczność lokalną Kamyka, Borowianki, Nowej Wsi i Kopca do aktywnego wzięcia udział w akcji: „Przerwany marsz…”

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved