foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. Józefa Bema w Kamyku

Szanowni Rodzice,

Decyzja rządu z 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zniesienia kolejnych obostrzeń wynikających z wprowadzonego stanu epidemii i komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej  informują tylko o możliwości otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  od 6 maja br. 

Decyzję o terminie wznowienia korzystania z przedszkola podejmuje Burmistrz Kłobucka. Dyrektor ZSP w Kamyku obecnie przygotowuje placówkę i personel w zakresie spełnienia zaleceń      i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W linku poniżej - Komunikat MEN.

Z poważaniem

mgr Halina Wróbel

Dyrektor ZSP w Kamyku

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/komunikat-men-otwieramy-przedszkola-od-6-maja-br/

 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved