foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. Józefa Bema w Kamyku

jpg

Drodzy Państwo!

Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest najważniejsze, dlatego po konsultacjach z dyrektorami przedszkoli oraz po złożeniu przez dyrektorów i rady rodziców wszystkich placówek przedszkolnych w Gminie Kłobuck wniosków o ustalenie przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli, ustalono przerwę od dnia 6 maja br. do dnia 22 maja br.
Przedszkola przygotowują się do wznowienia działalności i potrzebują czasu na odpowiednie przygotowanie się do funkcjonowania w „nowej rzeczywistości”. Potrzebny jest czas na opracowanie procedur bezpieczeństwa, przygotowanie i wdrożenie szeregu zmian w zakresie organizacji placówki, harmonogramu opieki i nowej organizacji pracy w czasie epidemii ze względu na ograniczenie liczby dzieci, konieczność wyodrębnienia pomieszczeń na izolację, odpowiedniego zabezpieczenia środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Do 8 maja br. dyrektorzy mają przedstawić procedury bezpieczeństwa sanitarnego, które zostaną wprowadzone po otwarciu placówek.

Jednocześnie przypominamy, że  okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony  do 24 maja.

https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/KOMUNIKAT-W-SPRAWIE-FUNKCJONOWANIA-PRZEDSZKOLI-GMINNYCH/idn:2083

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved