Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim osobom za udział w Festynie Szkolnym, który miał miejsce w dniu wczorajszym.
Jednocześnie pragniemy podziękować zaangażowanym nauczycielom, obsłudze szkoły oraz przygotowującym i obsługującym festyn rodzicom.

Wyrazy uznania należą się również naszym dzieciom- uczniom tej szkoły za uświetnienie tego dnia przepięknymi występami i
prowadzeniem imprezy, oraz chłopcom obsługującym nagłośnienie.

Nie możemy zapomnieć o naszych sponsorach-firmach:

Dochód z festynu zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy !!!