W Szkole Podstawowej w Kamyku 23 września odbył się etap szkolny konkursu historycznego – „Wielki Test o Ikarze” w ramach projektu edukacyjnego „Nadzieja, Zwycięstwo”. W finale konkursu, który miał miejsce 26 września w RODN WOM w Częstochowie, Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8: Lena Kucharska, Mateusz Sadowski i Małgorzata Zielińska.. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży  roli Jana Pawła II w procesie przemian społecznych i politycznych w naszym kraju oraz okoliczności powstania ruchu społecznego Solidarność w Polsce i w samej Częstochowie. Konkurs odbył się pod patronatem Lidii Burzyńskiej – posłanki na Sejm RP. Projekt ten realizowany był przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy, Jasnogórski Instytut Maryjny i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie. W kategorii szkół podstawowych z Częstochowy i okolic 3 miejsce  zajęła uczennica Naszej szkoły Małgorzata Zielińska! Gratulujemy i dziękujemy! Projekt w Naszej szkole realizowali  nauczyciele: p. Agnieszka Różalska i p. Mariusz Kasprzak.
Wielki test o Ikarze1
Wielki test o Ikarze1
Wielki test o Ikarze
Wielki test o Ikarze