W I półroczu placówka nasza przystąpiła do projektu edukacyjnego pt. „Nadzieja. Zwycięstwo”. Jej partnerami byli: J. Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, L. Burzyńska – Poseł na Sejm RP, U. Bauer - Śląski Kurator Oświaty, o. M. Waligóra – Przeor Jasnej Góry i o. M. Tabulski – Dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Koncepcją projektu było przygotowanie młodych ludzi, ich rodziców          i nauczycieli do udziału w rekonstrukcji wydarzeń, które miały miejsce w Częstochowie w latach 1979 - 1980 w budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji, w klubie Ikar. Ten skuteczny i zwycięski protest, zapomniany i niedoceniany był ważną częścią historii naszego regionu. W „Roku Niepodległej” stanowił kolejną odsłonę postaw niezwykłych ludzi gotowych walczyć o wolną i niepodległą Ojczyznę.

W ramach podjętych działań uczniowie klas piątych i szóstych wzięli udział w spotkaniu „Tu zawsze byliśmy wolni” zorganizowanym w siedzibie „Solidarności” w Częstochowie w 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę. Mieli okazję poznać historię      i obejrzeć pamiątki z tamtego okresu.

Starsze klasy - siódme i ósme – obejrzały natomiast film „Ikar – stan wyjątkowy” połączony z wykładem autorów w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie. Podczas spotkania z dziennikarzami – członkami Stowarzyszenia „Dumni z Polski” uczniowie zostali wprowadzeni w realia życia politycznego i społecznego końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Z kolei w konkursie literackim „Czerwcowe dni 1979 r. moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie” wzięły udział 3 uczennice klasy ósmej, które przeprowadziły wzruszające wywiady z świadkami tamtych wydarzeń.

Najmłodsi członkowie naszej społeczności mieli okazję zaprezentować swoje talenty plastyczne w rodzinnym konkursie „Jan Paweł II w życiu naszej rodziny”. Piękne prace zostały przekazane organizatorom, by uświetnić „Rok Niepodległej”.

Później przedstawiciele klas wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym na Jasnej Górze zatytułowanym „O nadziei w Dniu Papieskim”.

Zaplanowane działania przyczyniły się do popularyzacji wiedzy                o częstochowskim proteście, co pozwoliło uczniom przystąpić do WIELKIEGO TESTU O IKARZE. W szkolnym etapie udział wzięło 9 osób. Do dalszego etapu zakwalifikowały się trzy. Znakomitą wiedzą wyróżniła się Małgorzata Zielińska (kl. 8), która zajęła III miejsce. We wszystkich wydarzeniach uczniom towarzyszyła pani Agnieszka Różalska – koordynator projektu.

Agnieszka Różalska

Projekt
Projekt

Projekt1
Projekt1

Projekt2
Projekt2

 

Projekt3
Projekt3

Uczniowie klasy drugiej długo czekali na wyniki z Ogólnopolskiej Stypendiady Wczesnoszkolnej zorganizowanej przez Firmę Edukacyjną” Orzeł” w Skierniewicach. Przekonali się jednak, że cierpliwość popłaca. Milena Zawada i Liliana Kochalska zdobyły  wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Plastuś”, natomiast Maciej Żurek, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Plusik”, osiągając 47 punktów na 50 możliwych do zdobycia.                                 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naszym uczniom!

Ewa Piątek

konkurskl2
konkurskl2