Gminny konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-III, pt. "Dbam o swoje bezpieczeństwo" został rozstrzygnięty! Celem konkursu było rozpowszechnianie plastycznej twórczości dzieci oraz wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - ex aequo
Jan Kulej, kl. IIb, SP nr 1 w Kłobucku,
Wiktor Kociszewski, kl. II SP w Kamyku
Oliwier Daroń, kl. III SP w Kamyku
II miejsce - ex aequo
Szymon Stolarski - Wochal, kl. IIb SP nr 1 w Kłobucku
Barbara Werk, kl. II SP w Kamyku
Lena Majdzik, kl. III SP w Kamyku
III miejsce - ex aequo
Julian Szulc, kl. II SP w Kamyku
Natalia Pawłowska, kl. II SP w Kamyku
Emilia Adamus, kl. III SP w Kamyku
Wyróżnienia otrzymały:
Weronika Zych, kl. II SP w Kamyku
Justyna Juszczyk, kl. II SP w Kamyku
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, gratulujemy kreatywności i pomysłowości??
Organizatorzy:

Elżbieta Nowakowska, Ewa Piątek, Małgorzata Król