foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. J.Bema w Kamyku

Wykaz  zajęć pozalekcyjnych realizowanych  w Szkole Podstawowej   w Kamyku w ZSP w Kamyku w roku szk. 2018/19                           w ramach PROJEKTU „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck”

Lp.

                        Rodzaj zajęć.

Imię i nazwisko nauczyciela

1

Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ewa Toborek

2

Indywidualne konsultacje ucznia  z doradcą zawodowym

Ewa Toborek

3

Zajęcia rozwijające zangielskim na Ty- „Real life in English” kl. VI-VIII    gr.1

Ewa Płaczek

4

Zajęcia rozwijające zangielskim na Ty- „Real life in English” kl. VI-VIII    gr.2

5

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego „Niemiecka kawiarenka”  kl. VII-VIII

Karolina Sikora-Tyrała

 6

„Koniec języka za przewodnika” zajęcia dyd. wyrównawcze z j. niemieckiego                             

7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   z języka angielskiego   kl.IV-V,    gr.1

Agnieszka Chrzęszczyk

8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka angielskiego   

kl. IV-V,   gr.2

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze    z języka angielskiego

kl.VI-VIII,    gr.1

Ewa Płaczek

10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka angielskiego

kl.VI-VIII,    gr.2

11

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd.- wyrównawcze kl.IVa,b   

M. Grzybowska

12

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd.- wyrównawcze kl.Va,b   

13

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. - wyrównawcze kl.VI  

D.Jędryszczak

14

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd.- wyrównawcze kl.VII  

D. Jędryszczak

15

Matematyka w praktyce-zajęcia dyd.-wyrównawcze kl.VIII    

B. Jura

16

Matematyka w przedsiębiorczości -  kl.VII-VIII

B. Jura

17

Koło Matematyczne  kl.IV-VIII   gr.1

M.Grzybowska

18

Koło Matematyczne  kl. IV-VIII  gr.2

M. Grzybowska

19

W krainie umiejętności uczenia się –zajęcia warsztatowe

K. Bernat-Kamińska

20

Badacze Przyrody- zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy IV-V metodą eksperymentu

Dorota Stolarska

21

Badacze Przyrody - zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy VI-VIII metodą eksperymentu

Dorota Stolarska

22

Koło naukowe , chemia, fizyka (zajęcia w  formie doświadczeń, eksperymentów, pomiarów)

Zofia Szymonik

23

Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  fotooptyka

Zbigniew Szpruta

24

Zajęcia rozwijające z geografii oparte na metodzie eksperymentu ''Wielki Świat, Mała Wioska

Dominik Patrzykowski

25

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii gr.1

Zofia Szymonik

26

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii  gr. 2

Zofia Szymonik

27

Grupowe zajęcia z pedagogiem 

(3 grupy c);     grupa d);         grupa e);

E. Toborek

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved