foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. Józefa Bema w Kamyku

Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Kamyku w ZSP w Kamyku w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck”

L.p.

Rodzaj zajęć.

Imię i nazwisko nauczyciela 

Termin/czas realizacji

1

Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ewa Toborek

wg harmonogramu

2

Zajęcia rozwijające „z angielskim na Ty-Real life in English” kl. VI-VII    gr.1

Agnieszka Chrzęszczyk

poniedziałek

3

Zajęcia rozwijające „z angielskim na Ty-Real life in English”  kl. VII-VIII     gr. 2

Małgorzata Zając

wtorek

4

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego „Niemiecka kawiarenka”  kl. VII-VIII    
Renata Bartkiewicz-Piskuła

środa 14.20-15.10

5

„Koniec języka za przewodnika” zajęcia dyd. wyrównawcze z j. niemieckiego    kl. VII-VIII

poniedziałek

6

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl.IV-V,     gr.1

Agnieszka Chrzęszczyk

poniedziałek

7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego      kl. IV-V,     gr.2

Agnieszka Chrzęszczyk

środa

8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl.VI-VIII,     gr.1

Małgorzata Zając

piątek

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl.VI-VIII,    gr.2

Małgorzata Zając

środa 8.10-8.55a

10

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.IVa,b     gr.1

M. Grzybowska

wtorek 12.45-13.30

11

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.VIII    gr.2

D.Jędryszczak

piątek 8.10-8.55

12

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.VII     gr.3

D.Jędryszczak

czwartek 14.25-15.10

13

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.IV    gr.4

B.Jura

środa

14

Matematyka w praktyce-zajęcia dyd. wyrównawcze kl.Va,b    gr.5

Barbara  Jura

wtorek

15

Matematyka w przedsiębiorczości - kl.VII-VIII

B. Jura

środa 14.25-15.10

16

Koło Matematyczne   gr.1

M. Grzybowska

poniedziałek 8.10-8.55

17

Koło Matematyczne   gr.2

M. Grzybowska

wtorek 14.25-15.10

18

W krainie umiejętności uczenia się –zajęcia warsztatowe

K.B.-Kamińska

środa 14.25-15.10

19

Badacze Przyrody- zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy IV-V    gr.1

Adriana Ociepka

wtorek 8.10-8.55

20

Badacze Przyrody - zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy VI-VIII   gr.2

Adriana Ociepka 

środa 14.20-15.10

21

Koło naukowe, chemia, fizyka (doświadczenia, eksperymenty, pomiary)

Karina Schulz/M.Grzybowska

czwartek 15.10-15.55

22

Zajęcia rozwijające zainteresowania fotooptyka

M.Grzybowska

czwartek 14.25-15.10

23

Zajęcia rozwijające z geografii  ''Wielki Świat, Mała Wioska”

Dominik Patrzykowski

środa 13.35-14.20

24

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii  gr.1

Karina Schulz

 

poniedziałek 15.10-15.55

25

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii   gr.2

Karina Schulz

wtorek 14.25-15.10

26

 Grupowe zajęcia z pedagogiem  (3 grupy) 

E. Toborek

wg  harmonogramu

27

Indywidualne konsultacje ucznia z doradcą zawodowym

Ewa Toborek

wg harmonogramu

Wykaz  zajęć pozalekcyjnych realizowanych  w Szkole Podstawowej   w Kamyku w ZSP w Kamyku w roku szkolnego 2018/19  w ramach projektu
„Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck”

Lp.

                        Rodzaj zajęć.

Imię i nazwisko nauczyciela

 

1

Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ewa Toborek

2

Indywidualne konsultacje ucznia  z doradcą zawodowym

Ewa Toborek

3

Zajęcia rozwijające z angielskim na Ty- „Real life in English” kl. VI-VIII    gr.1

 

 

Ewa Płaczek

4

Zajęcia rozwijające z angielskim na Ty- „Real life in English” kl. VI-VIII    gr.2

5

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego „Niemiecka kawiarenka”  kl. VII-VIII

 

Karolina Sikora-Tyrała

 6

„Koniec języka za przewodnika” zajęcia dyd. wyrównawcze z j. niemieckiego                             

7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   z języka angielskiego   kl.IV-V,    gr.1

 

Agnieszka Chrzęszczyk

 

8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka angielskiego   

kl. IV-V,   gr.2

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze    z języka angielskiego

kl.VI-VIII,    gr.1

 

 

Ewa Płaczek

 

10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka angielskiego

kl.VI-VIII,    gr.2

11

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd.- wyrównawcze kl.IVa,b   

 

M. Grzybowska

12

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd.- wyrównawcze kl.Va,b   

13

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. - wyrównawcze kl.VI  

D.Jędryszczak

14

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd.- wyrównawcze kl.VII  

D. Jędryszczak

15

Matematyka w praktyce-zajęcia dyd.-wyrównawcze kl.VIII    

B. Jura

16

Matematyka w przedsiębiorczości -  kl.VII-VIII

B. Jura

17

Koło Matematyczne  kl.IV-VIII   gr.1

M.Grzybowska

18

Koło Matematyczne  kl. IV-VIII  gr.2

M. Grzybowska

19

W krainie umiejętności uczenia się –zajęcia warsztatowe

K. Bernat-Kamińska

20

Badacze Przyrody- zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy IV-V metodą eksperymentu

Dorota Stolarska

 

 

21

 Badacze Przyrody - zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy VI-VIII metodą eksperymentu

 

Dorota Stolarska

 

22

Koło naukowe , chemia, fizyka (zajęcia w  formie doświadczeń, eksperymentów, pomiarów)

Zofia Szymonik

23

Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  fotooptyka

Zbigniew Szpruta

24

Zajęcia rozwijające z geografii oparte na metodzie eksperymentu ''Wielki Świat, Mała Wioska

Dominik Patrzykowski

25

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii gr.1

Zofia Szymonik

 

26

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii  gr. 2

Zofia Szymonik

27

Grupowe zajęcia z pedagogiem 

(3 grupy c);     grupa d);         grupa e);

E. Toborek

 

 

 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved