14 czerwca 2020 roku o godzinie 9.30 odbyła się uroczystość związana z 76 rocznicą pomordowania Polaków w Nowej Wsi. Pomysłodawcą  i organizatorem uroczystości była Dyrektor Halina Wróbel oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Kamyku. Uroczystość odbyła się pod obeliskiem upamiętniający egzekucje 10 Polaków w Nowej Wsi dokonanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Z uwagi na sytuację panującą w kraju i pandemią COVID-19 uroczystości dla bezpieczeństwa zgromadzonych gości i społeczności lokalnej ograniczono do uroczystej mszy świętej, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy. Uroczystość swą obecnością uświetnił Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku Janusz Soluch, Sekretarz Sylwia Piątkowska, dzieci i młodzież oraz społeczność mieszkańców Nowej Wsi. Zebrani złożyli kwiaty i oddali hołd pod obeliskiem.