W tym roku szkolnym ze względu na obowiązujące, szczególne środki bezpieczeństwa związane      z pandemią, organizacja zakończenia roku miała zupełnie inny charakter.

26 czerwca o godzinie 8.30 przed budynkiem placówki odbyła się  skromna uroczystość ukończenia Szkoły Podstawowej w Kamyku przez uczniów klasy 8, których wychowawczynią była pani Dorota Jędryszczak.  Towarzyszyli im młodsi koledzy z klasy 7 wraz z wychowawczynią panią Agnieszką Różalską oraz zaproszeni goście reprezentujący Radę Rodziców:  Angelika Borowiecka - Idziak,  Marek Karoń i  Daniel Zych.

Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Halina Wróbel, która  po krótkich słowach skierowanych do młodzieży, przedstawiła osiągnięcia uzdolnionych absolwentów, a następnie pogratulowała uczniom, rodzicom, nauczycielom. Wśród wyróżnionych znalazła się Lena Kucharska - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego w roku szkolnym 2019/2020 oraz zdobywczyni III miejsca w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Prawda i kłamstwo      o Katyniu” (nagrodą za to osiągnięcie jest wycieczka do Brukseli).  Mateusz Sadowski to laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii w roku szkolnym 2019/20,  a także laureat VII Międzywojewódzkiego Turnieju Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych. Barbara Jagoda otrzymała natomiast wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.

Później wychowawczyni klasy 8 wraz z panią wicedyrektor Martą Mrozowicz - Poch wręczyła świadectwa i nagrody książkowe wyróżnionym - byli nimi uczniowie ze średnią ocen powyżej 5,0: Barbara Jagoda, Lena Kucharska, Mateusz Sadowski, Zuzanna Szymonik i Małgorzata Zielińska. Za uświetnianie licznych uroczystości szkolnych sztuką tańca podziękowania w formie nagród książkowych otrzymali Lena Kucharska i Mateusz Sadowski. Za pełnienie całorocznej służby            w poczcie sztandarowym SP w Kamyku zostali nagrodzeni: Zuzanna Szymonik, Małgorzata Zielińska, Lena Kucharska, Katarzyna Polak, Iwo Florek oraz Mateusz Sadowski. Za nagłaśnianie      i oprawę muzyczną podziękowanie i upominki otrzymali Szymon Soboniak i Mikołaj Ściebura. 

Na zakończenie Pani Dyrektor wraz z  wychowawczynią klasy 8 oraz przewodniczącą Rady Rodziców życzyły absolwentom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji, dostania się do wymarzonych szkół, rozwijania swoich zainteresowań oraz dokonywania właściwych wyborów.

W późniejszych godzinach wręczone zostały świadectwa i nagrody  uczniom klas I - VI. Jak co roku listy gratulacyjne otrzymali rodzice, których pociechy zdobyły wysoką średnią ocen, a członkowie Rady Rodziców podziękowanie za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły.

Dorota Jędryszczak

Agnieszka Różalska

 

zakonczenie roku kl.8 2019.20
zakonczenie roku kl.8 2019.20

 

 

zak.roku kl8 2019.2020
zak.roku kl8 2019.2020