Z przyjemnością prezentujemy wyniki Konkursu „WODA TO SKARB”, który zorganizowany został z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III, IV- VI, VII - VIII naszej szkoły.
Polegał na wykonaniu: kl. I - III - plakatu promującego racjonalne korzystanie z wody,
kl. IV – VI - plakatu  zgodnego z tytułem konkursu, dodatkowo opatrzonego wymyślonym przez siebie hasłem. W dniu 14 kwietnia 2021r. odbył się Konkurs wiedzy dla uczniów kl. VII – VIII. Uczestnicy rozwiązali test w formie Quizu. Konkurs wiedzy, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, odbył się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji internetowej Testportal.

Do Komisji konkursowej wpłynęło 20 prac plastycznych. W Konkursie wiedzy wzięło udział 10 uczniów.

WYNIKI KONKURSU:

Laureatami Konkursu plastycznego w kategorii A dla klas I – III zostali uczniowie:

I miejsce – Maria Zmysłowska kl. III

II miejsce – Julian Szulc kl. II

III miejsce – Emilia Adamus kl. III

Wyróżnienie:

Jakub Drabik kl. III

Natasza Drewniak kl. I

Lena Majdzik kl. III

Angelina Skoczylas kl. I

Laureatami Konkursu plastycznego w kategorii B dla klas IV-VI zostali uczniowie:

I miejsce - Jakub Kott kl. VIa

II miejsce - Laura Soboniak kl. VIb

III miejsce - Oliwia Ściebura kl. VIb

Wyróżnienie:

Julia Majdzik kl. VIb

Laureatami Konkursu wiedzy w kategorii C dla klas VII – VIII zostały uczennice:

I miejsce – Maria Bujak  kl. VIII

II miejsce – Natalia Dudek kl. VII a

III miejsce – Patrycja Michalska  kl. VII a

Wyróżnienie:

Martyna Napora kl. VII b

Laureatom konkursu przekazane zostaną dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wodociągi Częstochowskie S.A. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy wraz
z pamiątkowymi upominkami. O formie odbioru nagród przez laureatów Organizatorzy Konkursu poinformują przez dziennik elektroniczny Librus.
Laureatom Konkursu GRATULUJEMY !! Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do udziału w Konkursie. Składamy również podziękowania opiekunom uczniów za pomoc udzieloną swoim podopiecznym.

                                                    Organizatorzy: Małgorzata Król, Adriana Ociepka