23 czerwca nasza szkoła, jak co roku, uczestniczyła w obchodach rocznicy męczeńskiej śmierci pomordowanych Polaków w Nowej Wsi. Reprezentanci szkoły, pod przewodnictwem pana Wojciecha Kozaka, przygotowali krótką część artystyczną. Towarzyszył nam pododdział Orląt Związku Strzeleckiego utworzony w 2016 roku przy szkole w Kamyku pod dowództwem p. Kozaka.

Obecność na tej uroczystości: Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku Janusza Solucha, Sekretarz Sylwii Piątkowskiej, Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema w Kamyku, jest najlepszym wyrazem dbałości o przekazywanie tej choć trudnej, to niezwykle dla nas ważnej historii.

Wzruszającą i doniosłą chwilą dla wszystkich był moment złożenia kwiatów.


Wzniesiony w 1979 r. w Nowej Wsi obelisk upamiętnia egzekucję 10 Polaków przywiezionych z więzienia w Lublińcu, w odwecie za akcję przeprowadzoną przez partyzantów. Niemcy na oczach mieszkańców Nowej Wsi i okolic, 8 maja 1944 roku powiesili 10 polskich zakładników przywiezionych z aresztu w Lublińcu.

                                                            Cześć Ich Pamięci!