Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2019/20

L.p.

Rodzaj zajęć.

Imię i nazwisko nauczyciela 

Termin/czas realizacji

1

Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ewa Toborek

wg harmonogramu

2

Zajęcia rozwijające „z angielskim na Ty-Real life in English” kl. VI-VII    gr.1

Agnieszka Chrzęszczyk

poniedziałek

3

Zajęcia rozwijające „z angielskim na Ty-Real life in English”  kl. VII-VIII     gr. 2

Małgorzata Zając

wtorek

4

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego „Niemiecka kawiarenka”  kl. VII-VIII    
Renata Bartkiewicz-Piskuła

środa 14.20-15.10

5

„Koniec języka za przewodnika” zajęcia dyd. wyrównawcze z j. niemieckiego    kl. VII-VIII

poniedziałek

6

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl.IV-V,     gr.1

Agnieszka Chrzęszczyk

poniedziałek

7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego      kl. IV-V,     gr.2

Agnieszka Chrzęszczyk

środa

8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl.VI-VIII,     gr.1

Małgorzata Zając

piątek

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl.VI-VIII,    gr.2

Małgorzata Zając

środa 8.10-8.55a

10

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.IVa,b     gr.1

M. Grzybowska

wtorek 12.45-13.30

11

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.VIII    gr.2

D.Jędryszczak

piątek 8.10-8.55

12

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.VII     gr.3

D.Jędryszczak

czwartek 14.25-15.10

13

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.IV    gr.4

B.Jura

środa

14

Matematyka w praktyce-zajęcia dyd. wyrównawcze kl.Va,b    gr.5

Barbara  Jura

wtorek

15

Matematyka w przedsiębiorczości - kl.VII-VIII

B. Jura

środa 14.25-15.10

16

Koło Matematyczne   gr.1

M. Grzybowska

poniedziałek 8.10-8.55

17

Koło Matematyczne   gr.2

M. Grzybowska

wtorek 14.25-15.10

18

W krainie umiejętności uczenia się –zajęcia warsztatowe

K.B.-Kamińska

środa 14.25-15.10

19

Badacze Przyrody- zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy IV-V    gr.1

Adriana Ociepka

wtorek 8.10-8.55

20

Badacze Przyrody - zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy VI-VIII   gr.2

Adriana Ociepka 

środa 14.20-15.10

21

Koło naukowe, chemia, fizyka (doświadczenia, eksperymenty, pomiary)

Karina Schulz/M.Grzybowska

czwartek 15.10-15.55

22

Zajęcia rozwijające zainteresowania fotooptyka

M.Grzybowska

czwartek 14.25-15.10

23

Zajęcia rozwijające z geografii  ''Wielki Świat, Mała Wioska”

Dominik Patrzykowski

środa 13.35-14.20

24

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii  gr.1

Karina Schulz

 

poniedziałek 15.10-15.55

25

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii   gr.2

Karina Schulz

wtorek 14.25-15.10

26

 Grupowe zajęcia z pedagogiem  (3 grupy) 

E. Toborek

wg  harmonogramu

27

Indywidualne konsultacje ucznia z doradcą zawodowym

Ewa Toborek

wg harmonogramu

28

Koło Historyczne

Mariusz Kasprzak

 

poniedziałek 13.35-15.10

29

 Samorząd Uczniowski

M. Kasprzak,                      K. Bernat-Kamińska

wg  harmonogramu

30

Koło Wolontariatu

A. Chrzęszczyk,                  M. Grzybowska,
E. Rowicka

wg  potrzeb

31

Zajęcia rozwijające kompetencje czytelnicze

B. Jura,                                Z. Szymonik

 

32

Spółdzielnia Uczniowska

Barbara Jura

Wg potrzeb

33

Koło szachowe

M. Grzybowska

Piątek  8.10-8.55

34

Koło Szkolnej Kasy Oszczędności PCK

Ewa Piątek 

Wg potrzeb

35

Koło Związku Strzeleckiego-LOK

 Wojciech Kozak 

 

36

SKS piłka siatkowa dz.

D. Patrzykowski, W. Kozak

piątek  14.20-15.10 poniedziałek

37

Profilaktyka wad postawy-gimnastyka korekcyjna

P. Ściebura

 

38

Koło Plastyczne kl. I-III

Elżbieta Nowakowska

poniedziałek 
13.35-14.20

39

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  kl. I

E. Nowakowska

 

40

Zajęcia opiekuńcze na basenie

K. Sosnowska, 
W. Kozak,
D. Patrzykowski
P. Ściebura

czwartek                    10.00-11.00
11.00-12.00

41

Koło Teatralne kl.III

K. Sosnowska

wtorek, piątek

42

Zajęcia rozwijające kl.II

Ewa Piątek

środa, piątek

43

Robotyka kl. VIa

Ewa Rowicka

piątek

Wytłuszczony tekst - zajęcia projektowe "Szkoła eksperymentu"