foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Gen. J.Bema w Kamyku

Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w roku szk. 2018/19

Lp.

Rodzaj zajęć.

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin/czas realizacji

1

Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ewa Toborek

Pon., wtorek, czwartek, piątek 13.30-15.10                  Środa 8.10-10.30

2

Zajęcia rozwijające z angielskim na Ty- „Real life in English” kl. VI-VII   gr.1

Ewa Płaczek

piątek 14.25-16.00                        co 2 tyg.

3

Zajęcia rozwijające z angielskim na Ty- „Real life in English” kl. VII-VIII     gr. 2

Ewa Płaczek

piątek 14.20-16.00                      co 2 tyg.

4

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego „Niemiecka kawiarenka” kl. VII-VIII    

Karolina Sikora-Tyrała

Środa 15.10-16.40                        co 2 tyg.

5

„Koniec języka za przewodnika” zajęcia dyd. wyrównawcze z j. niemieckiego   kl. VII-VIII

środa 15.10-16.40                        co 2 tyg.

7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl.IV-V,     gr.1

Agnieszka Chrzęszczyk

Wtorek 14.25-15.10

8

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego     kl. IV-V,     gr.2

Agnieszka Chrzęszczyk

Środa 14.25-15.10

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl.VI-VIII,     gr.1

Ewa Płaczek

Środa 14.25-15.10

10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego kl.VI-VIII,   gr.2

Ewa Płaczek

Piątek 8.10-8.55

11

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.IVa,b     gr.1

M. Grzybowska

Wtorek 12.45-13.30

12

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.Va,b   gr.2

M.Grzybowska

Wtorek 8.10-8.55

13

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.VI     gr.3

D.Jędryszczak

Czwartek 14.25-15.10

14

Matematyka w praktyce -zajęcia dyd. wyrównawcze kl.VII    gr.4

D. Jędryszczak

Środa 14.25-15.10

15

Matematyka w praktyce-zajęcia dyd. wyrównawcze kl.VIII   gr.5

Barbara Jura

Wtorek 14.25-15.10

16

Matematyka w przedsiębiorczości - kl.VII-VIII

B. Jura

Środa 14.25-15.10

17

Koło Matematyczne   gr.1

M. Grzybowska

Poniedziałek 8.10-8.55

18

Koło Matematyczne   gr.2

M. Grzybowska

Wtorek 14.25-15.10

19

W krainie umiejętności uczenia się –zajęcia warsztatowe

K.B.-Kamińska

Środa 14.25-15.10

20

Badacze Przyrody- zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy IV-V metodą eksperymentu   gr.1

Dorota Stolarska

Wtorek 8.10-8.55

21

Badacze Przyrody - zajęcia przyrodniczo-ekologiczne klasy VI-VIII metodą eksperymentu   gr.2

Dorota Stolarska

Środa 14.20-15.10

22

Koło naukowe, chemia, fizyka (zajęcia w formie doświadczeń, eksperymentów, pomiarów)

Zofia Szymonik

Czwartek 15.10-15.55

23

Zajęcia rozwijające zainteresowania fotooptyka

Zbigniew Szpruta

Czwartek 14.25-15.10

24

Zajęcia rozwijające z geografii oparte na metodzie eksperymentu ''Wielki Świat, Mała Wioska

Dominik Patrzykowski

Środa 13.35-14.20

25

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii gr.1

Zofia Szymonik

Poniedziałek 15.10-15.55

26

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z fizyki i chemii   gr.2

Zofia Szymonik

Wtorek 14.25-15.10

27

Grupowe zajęcia z pedagogiem (3 grupy c); grupa d);     grupa e);

E. Toborek

wg harmonogramu

28

Indywidualne konsultacje ucznia z doradcą zawodowym

Ewa Toborek

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek                    13.35-15.10

29

Koło Historyczne i WOS

Mariusz Kasprzak

Poniedziałek, środa 14.25-15.10

30

Samorząd Uczniowski

M. Kasprzak, K. Bernat-Kamińska

Wg harmonogramu

31

Koło Wolontariatu

A.Chrzęszczyk,                 M. Grzybowska

Wg harmonogramu

32

Zaj. dyd.-wyr. z j. polskiego kl. gimnazjum

K.B. - Kamińska

Czwartek 14.20-15.10              co 2 tyg.

33

Zajęcia rozwijające kompetencje czytelnicze

B. Jura,                                Z. Szymonik

Czwartek 12.45-13.30

34

Spółdzielnia Uczniowska

Barbara Jura

Wg potrzeb

35

Koło redakcyjne strony www. szkoły.

Zbigniew Szpruta

Środa 13.35-14.20

36

Koło szachowe

M. Grzybowska

Wtorek 9.00-9.45

37

Koło Szkolnej Kasy Oszczędności

PCK

Ewa Piątek

Wg potrzeb

38

Koło Związku Strzeleckiego-LOK

Wojciech Kozak

39

SKS piłka siatkowa dz.

Dominik Patrzykowski

Środa 17.30-19.30

pon. 14.20-15.10                 wtorek 14.20-15.10

40

Profilaktyka wad postawy

Paweł Ściebura

Piątek 12.45-13.30

41

Koło Plastyczne kl. I-III

Elżbieta Nowakowska

Poniedziałek 13.35-14.20

42

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. III

E. Nowakowska

Wtorek 11.55-12.40

43

Zajęcia dyd. wyrównawcze z języka polskiego kl. VI

Agnieszka Różalska

Poniedziałek 8.10-8.55

44

Zajęcia opiekuńcze na basenie

K. Sosnowska, Ściebura Paweł,                               E. Nowakowska, D.Patrzykowski

Czwartek 11.00-12.00

                 12.00-13.00

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved