Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.kamyk.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej:  01.02.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   30.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci scanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikowania informacji,

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych - opisy będą dodawane stopniowo

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • przełączenie wysokiego kontrastu (odpowiedni kontrast tekstu do tła).

Linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie, dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Redaktorzy strony będą dokładać starań, aby treści były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 08.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Jura.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 34 3197013

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku

Adres: Kamyk, ul. Szkolna 5, 42-125 Kamyk

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 34 3197013

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 2 dostępne wejścia.

 • Do 1 wejścia prowadzą schody z poręczami, bez podjazdów. Do wejścia przy stołówce prowadzą schody oraz podjazd dla osoby niepełnosprawnej. Korytarze posiadają odpowiednią szerokość, aby mogły minąć się osoby na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 • Istnieje możliwość dotarcia na każde piętro budynku przy użyciu schodołazu. Potrzebę taką należy zgłosić wcześniej.

 • Przed budynkiem jest możliwość zaparkowania. Nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • W kontaktach ze szkołą można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 • W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Przed wejściami do szkoły oraz hali sportowej nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.