foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. J.Bema w Kamyku. Tutaj znajdziesz większość wiadomości o nas.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. gen. Józefa Bema w Kamyku

W tym roku szkolnym ze względu na obowiązujące, szczególne środki bezpieczeństwa związane      z pandemią, organizacja zakończenia roku miała zupełnie inny charakter.

26 czerwca o godzinie 8.30 przed budynkiem placówki odbyła się  skromna uroczystość ukończenia Szkoły Podstawowej w Kamyku przez uczniów klasy 8, których wychowawczynią była pani Dorota Jędryszczak.  Towarzyszyli im młodsi koledzy z klasy 7 wraz z wychowawczynią panią Agnieszką Różalską oraz zaproszeni goście reprezentujący Radę Rodziców:  Angelika Borowiecka - Idziak,  Marek Karoń i  Daniel Zych.

Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Halina Wróbel, która  po krótkich słowach skierowanych do młodzieży, przedstawiła osiągnięcia uzdolnionych absolwentów, a następnie pogratulowała uczniom, rodzicom, nauczycielom. Wśród wyróżnionych znalazła się Lena Kucharska - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego w roku szkolnym 2019/2020 oraz zdobywczyni III miejsca w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „Prawda i kłamstwo      o Katyniu” (nagrodą za to osiągnięcie jest wycieczka do Brukseli).  Mateusz Sadowski to laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii w roku szkolnym 2019/20,  a także laureat VII Międzywojewódzkiego Turnieju Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych. Barbara Jagoda otrzymała natomiast wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.

Później wychowawczyni klasy 8 wraz z panią wicedyrektor Martą Mrozowicz - Poch wręczyła świadectwa i nagrody książkowe wyróżnionym - byli nimi uczniowie ze średnią ocen powyżej 5,0: Barbara Jagoda, Lena Kucharska, Mateusz Sadowski, Zuzanna Szymonik i Małgorzata Zielińska. Za uświetnianie licznych uroczystości szkolnych sztuką tańca podziękowania w formie nagród książkowych otrzymali Lena Kucharska i Mateusz Sadowski. Za pełnienie całorocznej służby            w poczcie sztandarowym SP w Kamyku zostali nagrodzeni: Zuzanna Szymonik, Małgorzata Zielińska, Lena Kucharska, Katarzyna Polak, Iwo Florek oraz Mateusz Sadowski. Za nagłaśnianie      i oprawę muzyczną podziękowanie i upominki otrzymali Szymon Soboniak i Mikołaj Ściebura. 

Na zakończenie Pani Dyrektor wraz z  wychowawczynią klasy 8 oraz przewodniczącą Rady Rodziców życzyły absolwentom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji, dostania się do wymarzonych szkół, rozwijania swoich zainteresowań oraz dokonywania właściwych wyborów.

W późniejszych godzinach wręczone zostały świadectwa i nagrody  uczniom klas I - VI. Jak co roku listy gratulacyjne otrzymali rodzice, których pociechy zdobyły wysoką średnią ocen, a członkowie Rady Rodziców podziękowanie za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły.

Dorota Jędryszczak

Agnieszka Różalska

zakonczenie roku szkolnego 2019.2020

zakonczenie roku szkolnego.2019.2020

 

 

zakonczenie roku kl.8 2019.20
zakonczenie roku kl.8 2019.20

zak.roku kl8 2019.2020
zak.roku kl8 2019.2020

14 czerwca 2020 roku o godzinie 9.30 odbyła się uroczystość związana z 76 rocznicą pomordowania Polaków w Nowej Wsi. Pomysłodawcą  i organizatorem uroczystości była Dyrektor Halina Wróbel oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Kamyku. Uroczystość odbyła się pod obeliskiem upamiętniający egzekucje 10 Polaków w Nowej Wsi dokonanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Z uwagi na sytuację panującą w kraju i pandemią COVID-19 uroczystości dla bezpieczeństwa zgromadzonych gości i społeczności lokalnej ograniczono do uroczystej mszy świętej, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy. Uroczystość swą obecnością uświetnił Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku Janusz Soluch, Sekretarz Sylwia Piątkowska, dzieci i młodzież oraz społeczność mieszkańców Nowej Wsi. Zebrani złożyli kwiaty i oddali hołd pod obeliskiem.


2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku Rights Reserved