11.06.2023 w miejscowości Nowa Wieś odbyły się uroczyste obchody 79 rocznicy
pomordowania Polaków podczas II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w kaplicy w Nowej Wsi, po której nastąpił przemarsz do miejsca pamięci pocztów sztandarowych, pododdziału Orląt Związku Strzeleckiego, orkiestry dętej z Kamyka, zaproszonych gości oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Kamyku. Podczas uroczystości został odczytany Apel Pamięci
przez nauczyciela naszej szkoły ppor. Wojciecha Kozaka, a następnie miało miejsce
złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje, w tym Burmistrza Kłobucka oraz
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Barbarę Jurę.