DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KAMYKU INFORMUJE

Przedszkole Gminne w Kamyku prowadzi zajęcia opiekuncze od godziny 7.00 - 15.30

Przedszkole w Nowej Wsi  prowadzi zajęcia opiekuncze od godziny 8.30 - 14.30